Giải pháp, dịch vụ

Tư vấn giải pháp, cung cấp thiết bị âm thanh IP Audio qua mạng LAN/WAN. Dịch vụ lắp đặt, tích hợp hệ thống âm thanh IP Audio doanh nghiệp.